Aspen 26x2.10 M316P Wire

14344 / TB69797000

Aspen 26x2.10 M316P Wire 14344 / TB69797000
52714140
1150 мкд
Големина на гума 26“ (0)
Вид на гума Со жица (Wire) (0)